Otwórz lub zamknij okno Facebooka.

Organizacje pozarządowe: Strona 10 z 10

Organizacje pozarządowe: Strona 10 z 10


Ogłaszamy nabór osób do komisji konkursowych powoływanych przez Burmistrza Kruszwicy

w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r.!

 

 

 

             W związku z ogłoszeniem przez kruszwicki samorząd otwartego konkursu ofert, w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego) w 2015 r. zapraszamy przedstawicieli tych podmiotów do prac  w komisjach konkursowych.

  1. Nabór
  2. Formularz
  3. Oświadczenie