Otwórz lub zamknij okno Facebooka.

Organizacje pozarządowe: Strona 10 z 10

Organizacje pozarządowe: Strona 10 z 10


Ogłaszamy nabór osób do komisji konkursowych powoływanych przez Burmistrza Kruszwicy

w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r.!

 

 

 

             W związku z ogłoszeniem przez kruszwicki samorząd otwartego konkursu ofert, w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego) w 2015 r. zapraszamy przedstawicieli tych podmiotów do prac  w komisjach konkursowych.

  1. Nabór
  2. Formularz
  3. Oświadczenie
p w ś c p s n
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Events of the day 13 Kwiecień 2019 (sobota)
Events of the day 14 Kwiecień 2019 (niedziela)
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
04
Maja 2019, sobota
14
dni pozostało do:
Mojówka