Otwórz lub zamknij okno Facebooka.

Organizacje pozarządowe: Strona 10 z 10

Organizacje pozarządowe: Strona 10 z 10


Ogłaszamy nabór osób do komisji konkursowych powoływanych przez Burmistrza Kruszwicy

w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r.!

 

 

 

             W związku z ogłoszeniem przez kruszwicki samorząd otwartego konkursu ofert, w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego) w 2015 r. zapraszamy przedstawicieli tych podmiotów do prac  w komisjach konkursowych.

  1. Nabór
  2. Formularz
  3. Oświadczenie
p w ś c p s n
Events of the day 1 Wrzesień 2019 (niedziela)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Events of the day 12 Wrzesień 2019 (czwartek)
  • Event of the day 12 Wrzesień 2019 (czwartek): OLSP 2019
Events of the day 13 Wrzesień 2019 (piątek)
  • Event of the day 13 Wrzesień 2019 (piątek): OLSP 2019
Events of the day 14 Wrzesień 2019 (sobota)
  • Event of the day 14 Wrzesień 2019 (sobota): Pobór krwi!
  • Event of the day 14 Wrzesień 2019 (sobota): OLSP 2019
Events of the day 15 Wrzesień 2019 (niedziela)
  • Event of the day 15 Wrzesień 2019 (niedziela): OLSP 2019
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Brak nadchodzących wydarzeń.
Brak nadchodzących wydarzeń