Otwórz lub zamknij okno Facebooka.

Organizacje pozarządowe: Strona 8 z 10

Organizacje pozarządowe: Strona 8 z 10

Informacja dla organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Nowe wzory druków!

 

Od dnia 3 września 2016 r. obowiązuje Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (załącznik nr 1). Wszyscy składający oferty w odpowiedzi na ogłoszone otwarte konkursy ofert zobowiązani są do stosowania nowych wzorów (tj. załącznik nr 1 do rozporządzenia – wzór oferty oraz załącznik nr 5 do rozporządzenia – wzór sprawozdania).

Organizacje, które złożyły oferty przed 3 września 2016 r. rozliczenia składają wg starych wzorów tj. na podstawie rozporządzenia z dnia 15 grudnia 2010 r.

Oferty składane w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239, z późn. zm.) - tryb z pominięciem otwartego konkursu ofert – korzystają ze wzorów określonych Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (załącznik nr 2)

Powyższe zmiany nie dotyczą zadań w zakresie rozwoju sportu w Gminie Kruszwica, które tak jak dotychczas są realizowane na postawie  Uchwały nr XLIX/559/2010 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu w Gminie Kruszwica.


Rozporządzenie 17.08.2016

Rozporządzenie14.04.2016


Ogłaszamy nabór osób do komisji konkursowych powołanych przez Burmistrza Kruszwicy w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r.

 

Nabór (36kB)

Formularz (63kB)

Oświadczenie (30kB)Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku

Ogłoszenie (117kB)

Formularz oferty (97kB)

Instrukcja (162kB)

Formularz sprawozdania (74kB)

Załącznik do umowy (192kB)


p w ś c p s n
Events of the day 1 Czerwiec 2019 (sobota)
2
3
4
5
6
7
Events of the day 8 Czerwiec 2019 (sobota)
Events of the day 9 Czerwiec 2019 (niedziela)
Events of the day 10 Czerwiec 2019 (poniedziałek)
Events of the day 11 Czerwiec 2019 (wtorek)
  • Event of the day 11 Czerwiec 2019 (wtorek): Zawody LA
Events of the day 12 Czerwiec 2019 (środa)
Events of the day 13 Czerwiec 2019 (czwartek)
Events of the day 14 Czerwiec 2019 (piątek)
Events of the day 15 Czerwiec 2019 (sobota)
Events of the day 16 Czerwiec 2019 (niedziela)
17
18
19
20
Events of the day 21 Czerwiec 2019 (piątek)
Events of the day 22 Czerwiec 2019 (sobota)
Events of the day 23 Czerwiec 2019 (niedziela)
24
25
26
27
28
29
30