Otwórz lub zamknij okno Facebooka.

Organizacje pozarządowe: Strona 2 z 10

Organizacje pozarządowe: Strona 2 z 10

 Bezpłatne doradztwo z księgowości i prawa dla ngo

Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi organizuje raz w miesiącu bezpłatne doradztwo prawne i księgowe z zakresu tematyki dotyczącej trzeciego sektora. Zapraszamy do skorzystania z doradztwa, które ma charakter indywidualnego spotkania i rozmowy z ekspertem (nie jest to szkolenie).
Najbliższe doradztwo prawne*:

22.02.2017 r. (w godz. 14.00-17.00)
21.03.2017 r. (w godz. 14.00-17.00)
Porad udzielał będzie radca prawny Piotr Rzepka

Najbliższe doradztwo z księgowości*:
28.02.2017 r.
(w godz. 14.00-17.00)
7.03.2017 r.
(w godz. 14.00-17.00)
14.03.2017 r.
(w godz. 14.00-17.00)
Porad udzielać będzie pani Jadwiga Kowalska

*Organizacje chcące skorzystać z pomocy ekspertów powinny skontaktować się z Biurem Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (jest to konieczne ze względów organizacyjnych). Zgłoszenia zainteresowanych przyjmowane są telefonicznie pod numerem tel. 571 293 076 lub tel. 571 204 292 oraz drogą elektroniczną na adres: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Doradztwo odbywa się na ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73, 87-100 Toruń (budynek Elany)

Ogłaszamy nabór osób do komisji konkursowych powoływanych przez Burmistrza Kruszwicy w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r.

 

1) nabór

2) formularz zgłoszeniowy

3) oświadczenie

BURMISTRZ  KRUSZWICY
ogłasza
       otwarty konkurs ofert nr 1/2016
       na realizację zadań publicznych w 2017 r.

w formie wsparcia realizacji zadań w zakresie:

       - wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

- ratownictwa i ochrony ludności
      - ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu

ustawy z dnia 15 kwietnia  2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1638)
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

- działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka

oraz

w formie powierzania realizacji zadań w zakresie:

- działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
- działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

- pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osóbZałącznik: 

ogloszenie_1_2016.doc 124.5 KB
formularz_oferty.docx 72.31 KB
aktualizacja_kosztorysu_i_harmonogramu.docx 55.89 KB
formularz_sprawozdania.docx

p w ś c p s n
Events of the day 1 Czerwiec 2019 (sobota)
2
3
4
5
6
7
Events of the day 8 Czerwiec 2019 (sobota)
Events of the day 9 Czerwiec 2019 (niedziela)
Events of the day 10 Czerwiec 2019 (poniedziałek)
Events of the day 11 Czerwiec 2019 (wtorek)
  • Event of the day 11 Czerwiec 2019 (wtorek): Zawody LA
Events of the day 12 Czerwiec 2019 (środa)
Events of the day 13 Czerwiec 2019 (czwartek)
Events of the day 14 Czerwiec 2019 (piątek)
Events of the day 15 Czerwiec 2019 (sobota)
Events of the day 16 Czerwiec 2019 (niedziela)
17
18
19
20
Events of the day 21 Czerwiec 2019 (piątek)
Events of the day 22 Czerwiec 2019 (sobota)
Events of the day 23 Czerwiec 2019 (niedziela)
24
25
26
27
28
29
30