Otwórz lub zamknij okno Facebooka.

Wiatrak w Chrośnie z dofinansowaniem unijnym

22.02.2019
Wiatrak w Chrośnie z dofinansowaniem unijnym

Wczoraj miało miejsce uroczyste podpisanie umowy na dofinansowanie projektu pn. Rewitalizacja zabytkowego wiatraka typu „Koźlak” w Chrośnie na kwotę 510 971,07 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność).

Projekt będzie obejmował działania związane z odrestaurowaniem zabytkowego wiatraka tj. odbudowę dachu oraz poprawę stanu technicznego obiektu. W ramach zakresu rzeczowego planuje się także zagospodarowanie terenu wokół wiatraka, które ma obejmować m.in. piec chlebowy, ławy i stoły dla odwiedzających, sanitariaty, scenę ziemną, miejsce plenerowo-widokowe, alpinarium – ogródek utwardzony, ciągi piesze i podświetlenie wiatraka. Postawiona zostanie tablica opisująca jego historię i funkcje, jakie kiedyś pełnił. Do działki, na której znajduje się wiatrak zostanie  poprowadzona sieć wodociągowa, przyłącza wodno-kanalizacyjne, instalacje elektryczne oraz zbiornik bezodpływowy.

p w ś c p s n
1
2
3
4
5
6
Events of the day 7 Lipiec 2019 (niedziela)
8
9
10
11
12
Events of the day 13 Lipiec 2019 (sobota)
14
15
16
17
18
Events of the day 19 Lipiec 2019 (piątek)
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Brak nadchodzących wydarzeń.
Brak nadchodzących wydarzeń