Otwórz lub zamknij okno Facebooka.

Program pomocowy z Funduszu Sprawiedliwości

21.06.2019
Program pomocowy z Funduszu Sprawiedliwości

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Inowrocławiu ul. Armii Krajowej 9 realizuje zadanie na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości. W ramach w/w Programu prowadzimy 9 Ośrodków Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Województwie Kujawsko – Pomorskim: w Inowrocławiu, Bydgoszczy, Mogilnie, Nakle n/ Notecią. Białych Błotach, Świeciu, Sępólnie Krajeńskim, Tucholi i Żninie.

Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Bydgoszczy

ul. Krasińskiego 19 85-008 Bydgoszcz

telefon w czasie dyżuru Pracownika Pierwszego Kontaktu – 574-501-007

Dyżur Pracownika Pierwszego

Poniedziałek 13.00 – 20.00

Wtorek 08.00 – 15.00

Środa 11.00 – 18.00

Czwartek 08.00 – 15.00

Piątek 08.00 – 15.00

Sobota 08.00 – 14.00

1) Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Białych Błotach

ul. Czysta 1 86 – 005 Białe Błota (siedziba w Szkole Podstawowej Budynek B pokój nr 122)

telefon w czasie dyżuru Pracownika Pierwszego Kontaktu –574-504-032

Dyżur Pracownika Pierwszego Kontaktu

Poniedziałek 15.00 – 19.00

Środa 15.00 – 19.00

2) Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Świeciu

ul: Sądowa 18  86-100 Świecie

telefon w czasie dyżuru Pracownika Pierwszego Kontaktu –574-502-155

Dyżur Pracownika Pierwszego Kontaktu

Poniedziałek 12.00 – 16.00

Czwartek 12.00 – 16.00 

3) Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Tucholi

ul. Świecka 45A 89-500 Tuchola (siedziba w Lokalnej Spółdzielni Socjalnej PROGRESS I piętro)

telefon w czasie dyżuru Pracownika Pierwszego Kontaktu –574-503-760

Dyżur Pracownika Pierwszego Kontaktu

Poniedziałek 12.00 – 16.00

Czwartek 15.00 – 19.00

4) Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Sępólnie Krajeńskim

ul. Młyńska 33 89 – 400 Sępólno Krajeńskie (siedziba w Centrum Małego Dziecka i Rodziny – Żłobek i Klub Dziecięcy prowadzony przez Stowarzyszenie „Dorośli Dzieciom”)

telefon w czasie dyżuru Pracownika Pierwszego Kontaktu –574-500-034

Dyżur Pracownika Pierwszego Kontaktu

Poniedziałek 14.30 – 18.30

Czwartek 14.30 – 18.30

5) Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Nakle nad Notecią

ul. Dąbrowskiego 18  89 – 100 Nakło nad Notecią  I piętro

telefon w czasie dyżuru Pracownika Pierwszego Kontaktu – 574-503-943

Dyżur Pracownika Pierwszego Kontaktu

Poniedziałek 09.00 – 13.00

Środa 09.00 – 13.00

6) Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w  Żninie

ul. Towarowa 5  88 – 400 Żnin

telefon w czasie dyżuru Pracownika Pierwszego Kontaktu – 574-501-751

Dyżur Pracownika Pierwszego Kontaktu

Wtorek 15.00 – 19.00

Czwartek 15.00 – 19.00

7) Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Mogilnie

ul. Rynek 10 88 – 300 Mogilno I piętro pokój nr 17 (siedziba w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mogilnie)

telefon w czasie dyżuru Pracownika Pierwszego Kontaktu – 574-500-242

Dyżur Pracownika Pierwszego Kontaktu (Mariola Osińska)

Wtorek 09.00 – 14.00

Czwartek 09.00 – 14.00

8) Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwemw Inowrocławiu

ul. Armii Krajowej 9  88 – 100 Inowrocław tel. 52 355 93 40

Dyżur Pracownika Pierwszego Kontaktu

Poniedziałek 11.00 – 18.00

Wtorek 10.00 – 17.00

Środa 13.00 – 20.00

Czwartek 11.00 – 18.00

Piątek 09.00 – 16.00

Sobota 09.00 – 15.00

 

INFOLINIA CAŁODOBOWA TELEFON – 793-865-694

 Każda osoba pokrzywdzona przestępstwem oraz jej najbliżsi mogą skorzystać z następujących form pomocy:

- pomoc specjalistyczna obejmująca: poradnictwo prawne, pomoc psychologiczną, grupy wsparcia/terapeutyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych,  pomoc psychiatryczną;

- finansowanie alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów (mediacje);

- pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, lekarstw w zakresie, w którym lek nie podlegałby refundacji lub w części, w której nie jest refundowany, wyrobów medycznych, w tym materiałów opatrunkowych, przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych w zakresie niezbędnym w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw;

- pokrywanie kosztów związanych z opieką nad dziećmi w żłobkach i klubach dziecięcych prowadzonych przez gminy w oparciu o przepisy ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157 oraz z 2017 r. poz. 60 i 1428);

- pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia;

- finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za energię cieplną, energię elektryczną, gaz, wodę, opał, odbiór nieczystości stałych i płynnych za lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, proporcjonalnie do liczby osób stale zamieszkujących w tym lokalu lub domu;

- finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń;

- pokrywanie kosztów zakupu żywności, odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej;

- zakup urządzeń i wyposażenia.

Ponadto świadczymy pomoc psychologiczną i psychoterapeutyczną dla świadków przestępstw i ich najbliższych.Współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości,
którego Dysponentem jest Minister Sprawiedliwości

p w ś c p s n
1
2
3
Events of the day 4 Sierpień 2019 (niedziela)
  • Event of the day 4 Sierpień 2019 (niedziela): Dni Gopła
5
6
7
8
9
Events of the day 10 Sierpień 2019 (sobota)
Events of the day 11 Sierpień 2019 (niedziela)
Events of the day 12 Sierpień 2019 (poniedziałek)
Events of the day 13 Sierpień 2019 (wtorek)
Events of the day 14 Sierpień 2019 (środa)
Events of the day 15 Sierpień 2019 (czwartek)
Events of the day 16 Sierpień 2019 (piątek)
Events of the day 17 Sierpień 2019 (sobota)
18
19
20
21
22
23
24
Events of the day 25 Sierpień 2019 (niedziela)
26
27
28
29
30
31
01
Września 2019, niedziela