Otwórz lub zamknij okno Facebooka.

Fundacja Ekspert-Kujawy zaprasza do udziału w projekcie

04.01.2019
Fundacja Ekspert-Kujawy zaprasza do udziału w projekcie

Fundacja Ekspert-Kujawy zaprasza do udziału w projekcie „Klub Integracji Społecznej dla mieszkańców powiatu inowrocławskiego” dofinansowanego w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2014-2020.

W projekcie mogą brać udział mieszkańcy wszystkich gmin powiatu inowrocławskiego tj.: Gminy Gniewkowo, Gminy Janikowo, Gminy Pakość, Gminy Dąbrowa Biskupia, Gminy Złotniki Kujawskie, Gminy Rojewo, Gminy Kruszwica, Gminy Inowrocław, z wyłączeniem miasta Inowrocław. W tym osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP – preferowane osoby z III profilem oddalenia od rynku pracy. W przypadku osób bezrobotnych posiadających I lub II profil oddalenia od rynku pracy lub biernych zawodowo, muszą posiadać jeszcze jedną z przesłanek zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem społecznym np. korzystać z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej lub posiadać status osoby niepełnosprawnej. Okres realizacji projektu od 01.06.2018 roku do 31.12.2019 roku. Rekrutacja trwa do końca maja 2018 r.

W ramach projektu uczestnicy otrzymają wsparcie indywidualne i/lub grupowe:

  •  określenie ścieżki reintegracji społeczno-zawodowej - spotkania indywidualne z doradcą zawodowym
  •  aktywizacja społeczna- grupy wsparcia spotkania warsztatowe o charakterze samopomocowym
  •   integracja społeczna-animacja lokalna
  •  poradnictwo prawne – spotkania indywidualne
  •  szkolenia zawodowe rozwijające kwalifikacje/kompetencje zawodowe (płatne stypendium szkoleniowe). Szkolenia są szyte na miarę, dostosowane do potrzeb uczestnika projektu 
  • doradztwo zawodowe - zajęcia grupowe i indywidualne
  • staże w zawodzie (wymiar średnio 4 miesiące, płatne stypendium stażowe)
  •  pośrednictwo pracy- spotkania indywidualne

 Więcej informacji można uzyskać w Fundacji Ekspert-Kujawy, z siedzibą w Inowrocławiu, przy ul. Dworcowa 65, 88-100 Inowrocław, tel. 52 357-62-15, email: a.bialka@ekspert-kujawy.pl

Rekrutacja osób do projektu trwa.

p w ś c p s n
Events of the day 1 Maj 2019 (środa)
Events of the day 2 Maj 2019 (czwartek)
Events of the day 3 Maj 2019 (piątek)
Events of the day 4 Maj 2019 (sobota)
Events of the day 5 Maj 2019 (niedziela)
6
7
8
9
10
Events of the day 11 Maj 2019 (sobota)
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
22
Lutego 2020, sobota
2
dni pozostało do:
Turniej łuczniczy