Otwórz lub zamknij okno Facebooka.

Fundacja Ekspert-Kujawy zaprasza do udziału w projekcie

04.01.2019
Fundacja Ekspert-Kujawy zaprasza do udziału w projekcie

Fundacja Ekspert-Kujawy zaprasza do udziału w projekcie „Klub Integracji Społecznej dla mieszkańców powiatu inowrocławskiego” dofinansowanego w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2014-2020.

W projekcie mogą brać udział mieszkańcy wszystkich gmin powiatu inowrocławskiego tj.: Gminy Gniewkowo, Gminy Janikowo, Gminy Pakość, Gminy Dąbrowa Biskupia, Gminy Złotniki Kujawskie, Gminy Rojewo, Gminy Kruszwica, Gminy Inowrocław, z wyłączeniem miasta Inowrocław. W tym osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP – preferowane osoby z III profilem oddalenia od rynku pracy. W przypadku osób bezrobotnych posiadających I lub II profil oddalenia od rynku pracy lub biernych zawodowo, muszą posiadać jeszcze jedną z przesłanek zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem społecznym np. korzystać z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej lub posiadać status osoby niepełnosprawnej. Okres realizacji projektu od 01.06.2018 roku do 31.12.2019 roku. Rekrutacja trwa do końca maja 2018 r.

W ramach projektu uczestnicy otrzymają wsparcie indywidualne i/lub grupowe:

  •  określenie ścieżki reintegracji społeczno-zawodowej - spotkania indywidualne z doradcą zawodowym
  •  aktywizacja społeczna- grupy wsparcia spotkania warsztatowe o charakterze samopomocowym
  •   integracja społeczna-animacja lokalna
  •  poradnictwo prawne – spotkania indywidualne
  •  szkolenia zawodowe rozwijające kwalifikacje/kompetencje zawodowe (płatne stypendium szkoleniowe). Szkolenia są szyte na miarę, dostosowane do potrzeb uczestnika projektu 
  • doradztwo zawodowe - zajęcia grupowe i indywidualne
  • staże w zawodzie (wymiar średnio 4 miesiące, płatne stypendium stażowe)
  •  pośrednictwo pracy- spotkania indywidualne

 Więcej informacji można uzyskać w Fundacji Ekspert-Kujawy, z siedzibą w Inowrocławiu, przy ul. Dworcowa 65, 88-100 Inowrocław, tel. 52 357-62-15, email: a.bialka@ekspert-kujawy.pl

Rekrutacja osób do projektu trwa.

p w ś c p s n
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Events of the day 22 Luty 2020 (sobota)
23
24
25
26
27
28
29
22
Lutego 2020, sobota
2
dni pozostało do:
Turniej łuczniczy