Jednostki Organizacyjne


Gminnymi jednostkami organizacyjnymi są:

 • Zespół Oświaty i Wychowania w Kruszwicy przy ul. Rybackiej 20
 • Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kruszwicy przy ul. Rybackiej 20,
 • Warsztat Terapii  Zajęciowej w Kruszwicy przy ul. T. Kościuszki 30
 • Przedszkole Nr 1 w Kruszwicy przy ul. Kolegiackiej 13,
 • Przedszkole Nr 3 w Kruszwicy przy ul. Niepodległości  27,
 • Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kruszwicy przy ul. Kujawskiej 22,
 • Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kruszwicy przy ul. Mickiewicza 11,
 • Szkoła Podstawowa w Chełmcach,
 • Szkoła Podstawowa w Polanowicach,
 • Szkoła Podstawowa w Rusinowie,
 • Szkoła Podstawowa w Sławsku Wielkim,
 • Szkoła Podstawowa w Woli Wapowskiej,
 • Gimnazjum Nr 1 w Kruszwicy przy ul. Kujawskiej 22,
 • Gimnazjum Nr 2 w Kruszwicy przy ul. Kasprowicza 7,
 • Gimnazjum Nr 3 w Bachorcach,
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy przy ul. Kasprowicza 7.