Open or close Facebook window.

Rusza remont świetlicy w Woli Wapowskiej

10.07.2019
Rusza remont świetlicy w Woli Wapowskiej

Ruszają prace przy świetlicy w Woli Wapowskiej. W dniu dzisiejszym, tj. 10.07.2019r. nastąpiło przekazanie placu budowy. Wykonawcą robót budowlanych jest firma Zakład Ogólnobudowlany Wielobranżowy Stanisław Żak z Kruszwicy. Nadzór nad realizacją prac pełni firma GOLIAT II sp. z o. o. z  miejscowości Branno.

W ramach prac zaplanowano przebudowę pomieszczeń, w wyniku czego powstanie pomieszczenie kuchenne, kotłownia oraz WC, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wymianą źródła ciepła i montażem instalacji sanitarnej, kanalizacyjnej, elektrycznej i wentylacyjnej, wykonanie ocieplenia ścian wraz z nawierzchnią elewacyjną oraz wymianę uszkodzonego pokrycia dachowego.

Warto również przypomnieć, że inwestycja ta jest realizowana przy udziale środków unijnych. Gmina Kruszwica uzyskała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działania 7.1. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020.