Open or close Facebook window.

Basen w lipcu za złotówkę!

01.07.2019
Basen w lipcu za złotówkę!

Uprzejmie informujemy, iż na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Kruszwica a Powiatem Radziejowskim, dzieci i młodzież w wieku do 25 roku życia, zamieszkała na terenie Gminy Kruszwica, w miesiącu lipcu, może korzystać z godzinnych wejść na Krytą Pływalnię PLUSK w Radziejowie za złotówkę. Wejście na basen za okazaniem legitymacji szkolnej lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.